Vår profil

Verksamhet:
Tummeliten daghem/Peukaloinen päiväkoti arbetar enligt planen för småbarnspedagogik.

Vi vill ge barnen god omsorg, vård och fostran
Barnen skall få växa upp i en trygg miljö, där alla barn blir sedda av närvarande och lyssnande vuxna pedagoger.
Barn och föräldrar möts med respekt och omtanke.
Vi vill skapa tillit och trygghet i kontakten med föräldrarna.

Vår vision

Där jag är trygg vågar jag växa, där jag finner harmoni mår jag bra.