Vår profil


Daghemmets Vision

M M M - MÖTEN MELLAN MÄNNISKOR
 

Daghemmets grundvärden:

- Goda möten
- Öppenhet
- Positiv atmosfär

Kritiska framgångsfaktorer:

- Trygghet
- Resurser
- Omtanke

Sandskutans målsättning:

- Att stöda föräldrarna i deras fostran
- Att stärka barnets självkänsla
- Att ge barnet en positiv inställning till livet
- Att uppmuntra den naturliga inlärnings- och upptäckarglädjen

Utöver detta arbetar vi enligt Grunderna för planen för småbarnsfostran.