Kontaktuppgifter och personal

Daghemmet Sandskutan, tel. 06-7850 550

Tf. daghemsföreståndare Veronica Forsén tel. 044 7848 614


Avdelning Lilla My, tel. 044-7557 036

Lärare inom småbarnspedagogik: Josefine Hjulfors
barnskötare: Kirsi Widjeskog och Anette Backlund.


Avdelning Knyttena, tel. 044-0850 550

Lärare inom småbarnspedagogik: Fors Carola
barnskötare: Camilla Aspfors
assistent Amanda Björkman 


Avdelning Mumin, tel. 044-7557 611

Lärare inom småbarnspedagogik: Veronica Forsén och Mikaela Sten
barnskötare: Ulrika Björkell, Majvor Sandström och Ulrika Eriksson.


Köks- och städansvarig,  tel. 06-7850 552

Katarina Grankvist

 


Fastighetsskötare