Kontaktuppgifter och personal

Daghemmet Sandskutan, tel. 06-7850 550

Tf. daghemsföreståndare Ann-Sofi Grönhage, tel. 044-7557 045 (Jobbar på Sandskutan onsdag o torsdag)


Avdelning Lilla My, tel. 044-7557 036

Vik. barnträdgårdslärare Mikaela Sten, barnskötare Kirsi Widjeskog och vik. barnskötare Victoria Hjulfors.


Avdelning Knyttena, tel. 044-0850 550

Barnträdgårdslärare Mona Lönngren och barnskötare Ulrika Eriksson.


Avdelning Mumin, tel. 044-7557 611

Barnträdgårdslärare Carola Fors, barnskötare Annette Backlund och vik. barnträdgårdslärare Linda Östman. (jobbar måndag o tisdag)


Köksansvarig,  tel. 06-7850 552

Katarina Granqvist


Städare

Barbro Dahl


Gårdskarl

Christian Åminne