Kontaktuppgifter och personal

Daghemmet Sandskutan, tel. 06-7850 550

Daghemsföreståndare Ann-Sofi Grönhage, tel. 044-7557 045 (Jobbar på Sandskutan onsdag-torsdag samt fredag ojämna veckor)


Avdelning Lilla My, tel. 044-7557 036

Barnträdgårdslärare Josefine Hjulfors, barnskötare Kirsi Widjeskog och Ida Björklund.


Avdelning Knyttena, tel. 044-0850 550

Barnträdgårdslärare Mona Lönngren, barnskötare Camilla Aspfors och assistent Amanda Björkman och Camilla Löfs. 


Avdelning Mumin, tel. 044-7557 611

Barnträdgårdslärare Carola Fors, barnskötare Annette Backlund och Ulrika Eriksson.


Köks- och städansvarig,  tel. 06-7850 552

Regina Edfelt

 


Gårdskarl

Joel Kackur