Kontaktuppgifter och personal

Daghemmet Sandskutan, tel. 06-7850 550

Daghemsföreståndare Ann-Sofi Grönhage, tel. 044-7557 045 (Jobbar på Sandskutan onsdag o torsdag)


Avdelning Lilla My, tel. 044-7557 036

Barnträdgårdslärare Mikaela Sten, barnskötare Kirsi Widjeskog och Victoria Hjulfors.


Avdelning Knyttena, tel. 044-0850 550

Barnträdgårdslärare Mona Lönngren och Susanne Åvist-Sundstedt samt barnskötare/assistent Sandra Grankulla.


Avdelning Mumin, tel. 044-7557 611

Barnträdgårdslärare Carola Fors, barnskötare Annette Backlund och Ulrika Eriksson. Barnträdgårdslärare Ann-Sofi Grönhage på onsdagar.


Köksansvarig,  tel. 06-7850 552

Katarina Granqvist


Städare

Barbro Dahl


Gårdskarl

Joel Kackur