Daghemmet Sandskutan

Välkommen till daghemmet Sandskutan!

Lodevägen 4
68600 JAKOBSTAD
Tel. 06-7850 550 eller 044-7557 045

Daghemsföreståndare, Veronica Forsén  tel. 044 7848 614

sandskutan@pedersore.fi


Kontaktuppgifter och personal               Vår profil               Övrigt