Kontaktuppgifter och personal

Daghemsföreståndare, lärare inom småbarnspedagogik Gunilla West tel. 06-7850 548 (kansli)


Avdelning Trollebo (3-5år), tel. 044-7557 628

Lärare inom småbarnspedagpogik: Sandra Snellman
barnskötare: Gun-Mari Back


Avdelning Slottebo (3-5år), tel. 044-7557 653

Lärare inom småbarnspedagogik: Catrine Snellman
barnskötare: Svenfelt VIctoria
assistent: Mats Ena

 


Avdelning Nallebo (1-3år)  tel. 044 755 7626

Lärare inom småbarnspedagogik: Siv Pettersson
barnskötare: Teija Englund och Anna-Lena Ahlvik

 


Köks- och städansvarig tel. 044 085 0548

Susanne Forsblom

Fastighetsskötare