Kontaktuppgifter och personal

Daghemsföreståndare, barnträdgårdslärare Gunilla West tel. 06-7850 548 eller 044-7557 628.


Avdelning Trollebo, tel. 044-7557 628

Daghemsföreståndare/barnträdgårdslärare Gunilla West och barnskötare Gun-Mari Back


Avdelning Slottebo, tel. 044-7557 653

Barnträdgårdslärare Siv Pettersson och barnskötare Anna-Lena Ahlvik.


Avdelning Nallebo

Barnträdgårdslärare Mia Häggman-Lill, barnskötare Teija Englund och assistent Annika Punsar. 


Köks- och städansvarig

Jennie Sundqvist


Gårdskarl

Henrik Antfolk