Kontaktuppgifter och personal

Daghemmet Sagoskogen, tel. 06-7850 548 eller 044-0850 548

Daghemsföreståndare, barnträdgårdslärare Gunilla West tel. 06-7850 548 eller 044-0850 548


Avdelning Nallebo, tel. 044-7557 7626

Barnträdgårdslärare Siv Pettersson, barnskötare Anna-Lena Ahlvik och assistent Fredrika Vestvik


Avdelning Trollebo, tel. 044-7557 628

Daghemsföreståndare/barnträdgårdslärare Gunilla West, barnträdgårdslärare Mia Lill-Häggman, barnskötare Teija Englund och barnskötare Gun-Mari Back


Avdelning Slottebo, tel. 044-7557 653

 


Köks- och städansvarig

Jennie Sundqvist


 


Gårdskarl

Henrik Antfolk