Kontaktuppgifter och personal

Daghemmet Sagoskogen, tel. 06-7850 548 eller 044-0850 548

Daghemsföreståndare, barnträdgårdslärare Gunilla West tel. 06-7850 548 eller 044-0850 548


Avdelning Trollebo, tel. 044-7557 628

Daghemsföreståndare/barnträdgårdslärare Gunilla West, barnträdgårdslärare Mia Lill-Häggman, barnskötare Teija Englund och assistent Annika Punsar.


Avdelning Slottebo, tel. 044-7557 653

Barnträdgårdslärare Siv Pettersson samt barnskötare Anna-Lena Ahlvik och Gun-Mari Back.


Köks- och städansvarig

Jennie Sundqvist


Gårdskarl

Henrik Antfolk