Daghemmet Hoppetossan

Välkommen till Hoppetossan!

Hoppetossan daghem
Tel. 06- 7850 586 eller 044-7557 045

Daghemsföreståndare/lärare inom småbarnspedagogik Ann-Sofi Grönhage (ledig  onsdagar), tel 06-7850 586 eller 044 7557 045

Hoppetossan@pedersore.fi


Kontaktuppgifter och personal               Vår profil