Vår profil

Daghemmet Diamantens vision:

VÄRDEFULL - UNIK, en ädelsten i min hand

Vi arbetar utgående från Pedersöre Kommuns plan för småbarnsfostran. Vårt arbete är också inspirerat av Egenvårdarmodellen - Med Barnaögon. Vi vill skapa en nära och varm relation till varje barn så att barnet känner sig tryggt.

Vi vill ha ett positivt samarbete med föräldrarna som bygger på uppriktighet och förtroende. Varje barn får en egenvårdare som ser och bekräftar barnet. Vi arbetar dagligen i smågrupper med 4-7 barn. Våra rutiner är viktiga för barnen och för oss. Klara och tydliga strukturer är ett bra hjälpmedel för att ge barnen trygghet.

Hembesöket som erbjuds vid daghemsstarten är en värdefull möjlighet att bygga en tillitsfull relation till såväl föräldrar som barn i trygg hemmiljö.

Vi har inspirerats av Folkhälsans hälsofrämjande arbete, nu med tonvikt på maten. Barnen erbjuds alternativ till socker.

Dagsprogrammet:

Barnen och föräldrarna möts i tamburen på morgonen av en vuxen.

Morgonmålet serveras av Sara kl. 8.00. Vi sitter i lugn och ro, avnjuter gröt/flingor och smörgås med pålägg samt mjölk/juice. De barn som kommer senare äter morgonmålet hemma.

Lek, sysselsättning och saga: Vi vill ge barnen tid, rum och material för lek. Vi uppmuntrar barnen att pröva på olika material, spel och skapande. Varje dag förekommer saga i någon form, med eller utan rekvisita.

Samlingarna skall vara så roliga och intressanta att barnen vill och orkar delta. Vi arbetar konkret med sago-. sång- och språkpåsar för att väcka barnens nyfikenhet och för att fånga barnens uppmärksamhet. START och STEGVIS används regelbundet i små grupper.

De större barnen har gymnastik och rörelse varje vecka. Vid Diamanten har vi skogsknytte/skogsmulleverksamhet.

Vi är utomhus två gånger dagligen oavsett väder(köldgräns). Barnen uppmuntras att klä av och på sig själva och vi vuxna hjälper till om det behövs. Regnkläder, gummistövlar, yllesockor och ombyteskläder behövs och kan med fördel förvaras på daghemmet.

Lunch: Vi njuter av den goda maten som tillreds vid Ytteresse skola. Vi uppmuntrar barnen att smaka av all mat. Vi väntar på varandra och ber bordsbön utan jäkt. Alla barnen äter själva, men får hjälp vid behov.

Vilostund/sagovila: Alla barn behöver varva ner i egen säng med täcke och dyna. De yngsta barnen somnar skönt till avslappnande instrumental musik.

Mellanmål serveras kl. 14.00.

Efteråt går alla barnen ut och leker tillsammans till mamma eller pappa hämtar barnen. Vid behov går vi in med de barn som slutar senare.

Följ den överenskomna vårdtiden och meddela alltid om ni blir försenade.