Kontaktuppgifter och personal

Daghemmet Diamanten tel. 06-7850 544

Daghemsföreståndare/barnträdgårdslärare Gun Holmström-Skrabb, föreståndare för både Daghemmet Diamanten och Kållby daghem,  tel. 06-7850 544 (kansliet) eller 044-2990481


Avdelning Rubinen,  1-3 åringar, tel. 044-7557 605

Barnträdgårdslärare Linda Östman, barnskötare Anne-Britt Backa och Margita Nylund.


Avdelning Smaragden,  3-5 åringar, tel. 044-7557 607 

Barnträdgårdslärare/vice daghemsföreståndare Paula Ahlvik och barnskötare Ulla Pettersson, (Gun Holmström-Skrabb)


Avdelning Safiren, 3-5 åringar, tel. 044-7557 606

Barnträdgårdslärare Maria Smeds, barnskötare Britta Ahlvik och barnskötare Tina Löf-Borgmästars.
 


Köksa, tel. 044-7557 604

Sara Häggman.

Städare:

Inga-Lis Sundelin  

Vaktmästare: 

Jan Ström.