Kontaktuppgifter och personal

Daghemmet Diamanten tel. 06-7850 544

Daghemsföreståndare/barnträdgårdslärare Gun Holmström-Skrabb, föreståndare för både Daghemmet Diamanten och Kållby daghem,  tel. 06-7850 544 (kansliet) eller 044-2990481

På daghemmet finns tre avdelningar, Rubinen för 1-3 åringar samt Safiren och Smaragden för 3-5 åringar.


Avdelning Rubinen (1-3 år) tel. 044-7557 605

Barnträdgårdslärare Linda Östman, barnskötare Anne-Britt Backa och Margita Nylund.


Avdelning Smaragden (3-5 år) tel. 044-7557 607 

Barnträdgårdslärare/vice daghemsföreståndare Paula Ahlvik och barnskötare Ulla Pettersson.


Avdelning Safiren (3-5 år) tel. 044-7557 606

Barnträdgårdslärare Maria Smeds, barnskötare Britta Ahlvik och ordinarie vikarie, barnskötare Tina Löf-Borgmästars.

Efter kl.16.00 nås personalen på tel.nr 044-7557 606. 


Kök och städning:

Sara Häggman, tel. 044-7557 604.


Vaktmästare: 

Jan Ström, tel. 050-5545 719.