DiamantenDaghemmet Diamanten

Välkommen till daghemmet Diamanten!

Ravasstigen 1
68810 Ytteresse
Tel. 7850 544 eller 044-2990481

Daghemsföreståndare Gun-Holmström Skrabb, tel. 7850 544 eller

044-2990481

diamanten@pedersore.fi


Kontaktuppgifter och personal               Vår profil