DiamantenDaghemmet Diamanten

Välkommen till daghemmet Diamanten!

Ravasstigen 1
68810 Ytteresse
Tel. 7850 544 eller 044-2990481

Gemensam föreståndare för Diamanten och Kållby förskola/daghem,  Gun-Holmström-Skrabb, tel.

044-2990 481

diamanten@pedersore.fi


Kontaktuppgifter och personal               Vår profil