Vår profil

Verksamheten idag:

Daghemmet Bamse erbjuder hel- eller halvdagsvård för barn i åldern 0-5 år och består av tre avdelningar, Lille Skutt med 12 platser (0-3 år), Nalle-Maja med 21 platser (3-4 år) och Teddy med 21 platser (4-5 år).

Öppethållning:

Måndagar-fredagar i regel 6.30-17.00. Öppethållningstiderna anpassas efter behov och personalstyrka.

Tillbakablick:

1978: Sisbacka daghem inleder sin verksamhet i augusti 1978 i Sisbacka "gamla" folkskola. Daghemmet har öppet 3 dagar i veckan, 9.00-13.00 för barn i åldern 4-6 år.

1995: Lille Skutt inleder sin verksamhet våren 1995 som ett gruppfamiljedaghem inom familjedagvården i samma hus som Sisbacka daghem.

1999: På föräldrarnas begäran ändras verksamheten vid Sisbacka daghem till 5-dagarsvecka fr.o.m. augusti 1999. Samtidigt förlängdes öppethållningstiden till 8.00-16.00.

2000: Daghemmet byter namn till daghemmet Bamse.

2005: Lille Skutt slås ihop med daghemmet Bamse, som då får två avdelningar.

2006: Förskoleverksamheten som varit verksam vid daghemmet Bamse och Lillby daghem slås ihop till Purmo förskola ( verksam i f.d. Lillby daghems lokaler).

2010: Det nybyggda daghemmet står klart på Storbackavägen 5 i september 2010.

Det nya Daghemmet Bamse erbjuder 54 platser på tre avdelningar för barn i åldern 0-5 år.