Vision:

Bamse är ett daghem där både barn och vuxna kan känna sig trygga, respekterade och delaktiga. Vi stöder barnets uppväxt och utveckling i en fostringsgemenskap med familjerna. Vårt daghem skall vara en välkomnande och öppen plats som skall uppmuntra till möten mellan både barn och vuxna. Barnets delaktighet, inflytande och trygghet är något vi arbetar mycket med för att skapa goda förutsättningar för en lustfylld och kreativ lek och utveckling.

Vår profil:

Daghemmet Bamse har en egen pedagogik som inte är någon annan lik...

B          står för boken, så att alla barn kan bli en klok en

A         står för aktivera, genom leken lära sig mera

M          står för motion, gymnastik och god kondition

S          står för att bli sedd och aldrig behöva vara rädd

E          står för egenvärde, viktigaste av allt man lärde