Kontaktuppgifter och personal

Daghemmet Bamse tel. 06-7850 545.

Daghemsföreståndare Marianne Käcko,  tel. 06-7850 545 eller 044-3120669


Avdelning Nalle Maja, tel. 06-7850 505 eller 044-7400753

Daghemsföreståndare/barnträdgårdslärare Marianne Käcko (deltid) barnträdgårdslärare Camilla Tarvonen och barnskötare Ann Björkman.


Avdelning Teddy, tel. 06-7850 546 eller 044-7718802

Tf. barnträdgårdslärare Sanna Långnabba (deltid), barnskötare Helen Östman (deltid) och Angelica Storkamp.


Avdelning Lille Skutt, tel. 06-7850 505 eller 044-7557642

Barnträdgårdslärare Britt-Marie Sten, barnskötare Ulrika Käcko och Carina Lasén.


Köksansvarig, tel. 044-7564 760

Arja Vesterlund

Städare:

Susanna Ek

Vaktmästare:

Peter Grön