Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken (dagvård)

för verksamhetsperioden 2019-2020

Ansökan inlämnas under tiden 10- 19.3.2019 för de barn, som börjar sin dagvård under höstterminen och för de barn, vars vårdnadshavare önskar byta dagvårdsplats från höstterminens början.

Ansökan till småbarnspedagogiken görs elektroniskt. Blankett för ansökan om plats inom småbarnspedagogik/ändring av dagvård >>

Löneintyg samt inkomstuppgifter för fastställande av dagvårdsavgift, bör vara dagvårdskansliet tillhanda senast när barnets dagvård inleds.

Följande former av småbarnspedagogisk verksamhet erbjuds:

Familjedaghem
-
i familjedagvårdarens eget hem

Daghem

 •  Bamse, Purmo
 •  Diamanten, Ytteresse
 •  Dressinen, Bennäs
  - en friluftsgrupp, 12 platser, 4-5 år, i första hand 5-åringar*
 • Trollebo, Forsby (underavdelning till Dressinen)
 • Hoppetossan daghem/Hoppetossa päiväkoti, Sandsund
  - kvälls-, helg- och nattvård vid behov
 •  Kållby daghem
 •  Lappfors daghem
 •  Lepplax daghem
 •  Sandskutan, Sandsund
 •  Sagoskogen, Överesse
 •  Tummeliten daghem/Peukaloinen päiväkoti, Edsevö

* Anmälan till friluftsgruppen skrivs in under rubriken; önskad dagvårdsform/tilläggsuppgifter. Barn som redan har plats i Dressinen daghem, vars föräldrar önskar anmäla sitt barn till friluftsgruppen, meddelar direkt till enhetens föreståndare. Observera att barn i friluftsgruppen behöver rejäla kläder och skor för utomhusvistelse.

På förfrågningar svarar

Yvonne Löf
Ledare för småbarnspedagogik, tel.06-7850 208

Sonja Engström/Margaretha Lampa
Kanslist, tel. 06-7850 203


UPPSÄGNING AV DAGVÅRDSPLATS

Den som önskar säga upp en dagvårdsplats, gör detta skriftligt på följande blankett >>>