En bild från en tandläkarmottagning. På bordet finns verktyg som tandläkare använder. I bakgrunden syns personer i arbetskläder.

Social- och hälsovård 

Pedersöre, Jakobstad, Larsmo och Nykarleby har sedan 2010 ett gemensamt samarbetsområde där primärvård, lokalt producerad specialsjukvård, socialomsorg (ej barndagvård), äldreomsorg och miljöhälsovård ingår. Staden Jakobstad är värdkommun och verksamheten styrs av en gemensam social- och hälsovårdsnämnd där Pedersöre har tre representanter. 

När du har frågor som berör hälsa eller vill boka tid ringer du telefonrådgivningen. Måndag–fredag kl. 8–16 på telefon (06) 786 1333. Övriga telefonnummer finns på Social- och hälsovårdsverkets webbplats.

Här nedan finns länkar direkt till Social- och hälsovårdsverket och en del av de enheter som finns i Pedersöre.

Nyheter från Social- och hälsovård