Om Pedersöre Ta kontakt Dagvårds- och utbildningsavdelningen

Dagvårds- och utbildningsavdelningen

Dagvårds- och utbildningsavdelningen organiserar småbarnspedagogiken och skolorna i kommunen.

Chef för dagvårds- och utbildningsavdelningen är utbildningsdirektör Rolf Sundqvist. 

Dagvårds- och utbildningsavdelningens personal