Om Pedersöre Pedersöres kommunikation Dataskydd Utbildning i dataskydd och informationssäkerhet

Utbildning i dataskydd och informationssäkerhet

Kommunen förutsätter att alla anställda med en elektronisk pedersore.fi-adress genomför nätkurserna "Dataskyddets grunder" och "Grunder i informationssäkerhet" (två olika kurser).

Är du osäker på om du redan har avlagt kurserna, kan du logga in på Granites kursportal och kolla. Den utbildning som är klar är grön, den som är på hälft är har ett gult utropstecken.

Man behöver inte avlägga hela kursen på en gång, det går bra att logga ut emellan och fortsätta en annan gång.

Skriv ut och spara intygen från de genomförda kurserna!

 

Logga in till Granite-kursportalen.

Logga in till Granite-kursportalen, engelsk version

 ... om du glömt lösenordet:

Registrera dig i Granite och beställ användarnamn.