Näringsliv Landsbygdsservice Stödinfo och stödprognoser 2023

De två första anvisningsvideona om Vipumobilen är nu publicerade

Nu har anvisningsvideon om hur man installerar och loggar in till Vipumobilen publicerats på Livsmedelsverkets Youtube-kanal:

Installation av Vipumobilen.

Logga in till Vipumobilen.

Det finns även information om Vipumobilen på Livsmedelsverkets webbsida Vipumobilen är ett viktigt verktyg för jordbrukaren.