Näringsliv Avbytarservice Lantbruksföretagare

Kontaktuppgifter 

Pedersöre kommungård

Björk Hanna, tel. (06) 785 0160, chef för avbytarservicen 

Berglund Maria, tel. (06) 785 0164, 044 728 2597, avbytarsekreterare

Granqvist Marina, tel. (06) 7850 166, 044-755 7712, ledande avbytare

Skriko Bernt, tel. 044-085 0867, ledande avbytare
(Kronoby kommungård onsdagar)

Junttila Sonja, tel. 050-407 5465, ledande avbytare
(Kronoby kommungård tisdagar, Karleby stadskansli Innogate torsdag-fredag)

Vörå kommungård

Härtull Gunder, tel. 044 755 7731 avbytarsekreterare
(Korsholm ämbetshus måndagar)

Korsholm ämbetshus

Källros Ann-Christin, tel. 044-727 7956, avbytarsekreterare

Granholm Ann-Sofi, tel. 050-350 2989, ledande avbytare

Hautakoski Petra, tel. 050 443 6961, ledande avbytare

 

Dejour tfn 050-562 5709 

helgdagar kl. 6-10 och 16.15-20.45, vardagar kl. 6-8 och 16.15-20.45

Lomitusnetti

Sköt dina ärenden elektroniskt via Lomitusnetti. Du kan logga in med personliga nätbankskoder.

I Lomitusnetti kan du

  • se hur många semesterdagar du har kvar
  • göra semester- eller vikariehjälpsansökan
  • uppdatera företagets uppgifter