Kontaktuppgifter

Björk Hanna, chef för avbytarservicen, 044 556 7702

Härtull Gunder, avbytarsekreterare, 044 755 7731

Källros Ann-Christin, avbytarsekreterare, 044 727 7956

Granholm Ann-Sofi, ledande avbytare, 050-350 2989

Granqvist Marina, ledande avbytare, 044 755 7712

Junttila Sonja, ledande avbytare, 050 407 5465

Hautakoski Petra, ledande avbytare, 050 443 6961

Nyman Mia-Maria, ledande avbytare, 040 5566728

E-post: fornamn.efternamn@pedersore.fi

Dejour

Ring nummer: 050 562 5709

Helgdagar kl. 6-10 och 16.15-20.45, vardagar kl. 6-8 och 16.15-20.45

Om du vill träffa någon i personalen personligen, ring före och kom överens om tidpunkt eftersom personalen alternerar på våra olika servicepunkter!