Vad betyder delaktighet?

Som barn och ung har du rätt att säga din åsikt om saker som berör dig, i daghemmet, i skolan och på fritiden. Det kallas delaktighet, och finns med i konventionen om barnets rättigheter. Delaktighet innebär att vuxna ska lyssna på dig och respektera din åsikt, och att du ska ha möjlighet att vara med och påverka. Det innebär också att vuxna ska ge dig information, så att du vet vad som är på gång.

I Pedersöre jobbar vi för att göra barn och unga ännu mera delaktiga, för vi vill att Pedersöre är en barnvänlig kommun som tänker på barnets bästa. Så kom ihåg att du har rätt att göra din röst hörd! 

Du kan också läsa mer om vad Barnkonventionen betyder på Barnombudsmannens webbsidor: Barnets rättigheter.

Här nedanför finns en film som berättar om barns delaktighet.