Dina rättigheter

Du och alla andra barn har rättigheter som vuxna ska tänka på och beakta. Barnets rättigheter finns nedskrivna i Barnkonventionen som gäller alla barn och unga upp till 18 år.

Barnets rättigheter betyder bland annat att

  • Du har rätt att vara dig själv och att du är lika mycket värd som alla andra
  • Du har rätt att må bra, att växa och att ha ett bra liv,
  • Du har rätt att leva och utvecklas i din egen takt
  • Du har rätt till omsorg och omvårdnad
  • Du har rätt att känna dig trygg. Ingen får vara våldsam mot dig.
  • Du har rätt att säga vad du tycker och tänker
  • Du har rätt att få veta saker och att få information
  • Du har rätt att lära dig och att gå i skola
  • Du har rätt att leka, att vara ledig och att vila
  • Vuxna ska tänka på ditt bästa när de fattar beslut som rör dig.

Läs mer: Sammanfattning av innehållet av bildtavlorna "Alla barn har rätt", PDF 855 KB.

Du kan också läsa mer om vad Barnkonventionen betyder på Barnombudsmannens webbsidor: Barnets rättigheter.