Korttidsjobb för unga

Pedersöre kommun har i många år förmedlat sommararbeten för ungdomar (så kallat korttidsjobb). Tjänsten kan utnyttjas av t.ex. företag, föreningar, jordbrukare, pälsfarmare och privatpersoner. Arbetsuppgifterna kan vara utearbete, målning, trädgårdsarbete, städning, försäljning, barnskötsel och liknande.

Ungdomar kan söka korttidsjobb genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett. Korttidsjobb kan beviljas från det år man fyller 14 år till det år man fyller 21.

Om du är intresserad av att anställa en ung person på korttidsjobb, kontakta alltid först sysselsättningskoordinatorn Nina Perälä Nyman, tfn. 785 0105. Kommunen stöder de arbetsgivare som anställer ungdomar bosatta i Pedersöre i korttidsjobb genom att sköta allt pappersarbete kring själva anställningen, det vill säga löneutbetalning och redovisningar, samt genom att betala försäkringar och socialavgifter. Arbetsgivaren får sedan en faktura på lönekostnaden och semesterersättningen, som är 9 procent. Kommunen fastställer årligen timlönen för korttidsjobben. Normalt är korttidsjobben alltid sommarjobb, vi beviljar korttidsjobb under skolåret endast i undantagsfall.

Timrapport för korttidsjobb (PDF 28 KB).