Ett träd till höger med färgmärkning för vandringsled. Vandringsleden har nött hål i mossan på berget.

Tornbergets naturstig och vandringsled

Tornbergets vandringsled i Bennäs för vandrarna genom en särdeles storslagen och vacker natur från Falli sportplan till Tornberget. Vandringsleden är 4,4 km lång ena vägen och den totala sträckan blir således 8,8 km. Bennäs byaråd ansvarar för underhållet av vandringsleden.

Vandringsleden ansluter till Tornbergets naturstig som är 1,8 km lång och längs stigen finns 15 informationstavlor uppsatta. Kommunen ansvarar för naturstigens underhåll.

Karta (google maps)      Karta, PDF, 280 KB