Vandringsled som går mellan tät granskog.

Sandsund vandringsled

Sandsund vandringsled är 13 kilometer lång. Den går genom bebyggelsen i Gamla Sandsund via spånbanorna vid Granholmen (Piehis skidstuga), Storsandsund, Grötberget, Remso, nya Sandsund och Lodeträsket.

Vid Lodeträsket och Grötberget finns rastplatser med grillmöjlighet.

Leden restaurerades under 2021, då hållbarheten och framkomligheten förbättrades med grus och spångar. Det finns ett avsnitt på 1 kilometer som är tillgängligt också för dem som färdas med barnvagn och rullstol.

Leden passerar ett utegym vid Lodevägen.

Karta, PDF, 380 KB 

Grötberget, Lodeträsket och utegymmet.