Bussimossen naturstig

Ca 4,5 kilometer lång naturstig i Lepplax. Bästa startplatsen 1,5 kilometer in på Bååsiback skogsväg. Alternativ startplats intill riksåttan. Se mer detaljer på kartan nedanför. Info: Instagram @bussimossen.

Karta över naturstigen

Karta som visar Bussimossens naturstig.

Naturstigen går över Bussimossen och nio små bergsknallar. Det finns också en rastplats.