Statuer för Pedersöreklockan

 

1.Priset instiftades av direktionen för Pedersöre medborgarinstitut och delades ut för första gången 1986. Priset benämns ”Pedersöreklockan”. Numera utser kultur- och idrottsnämnden pristagaren.

2. Priset består av en penningsumma om vilkens storlek kultur- och idrottsnämnden årligen besluter samt av en ”vällingklocka”, Pedersöreklockan. Klockan är vald till symbol därför att den väcker, den aktiverar och den genljuder.

3. Priset delas ut av kultur- och idrottsnämnden vid ett offentligt tillfälle.

4. Priset delas ut till en person eller en ideell sammanslutning som gjort betydande insatser inom något av kulturens områden, som därigenom stimulerat det kulturella livet i kommunen och själv genom idogt arbete vunnit djupa insikter i sitt område och öppet och aktivt delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

5. Priset delas ut på förslag av invånare i Pedersöre eller på förslag av kultur- och idrottsnämnden.

6. Nämndens beslut om prisets utdelning skall vara enhälligt. Förkastade förslag antecknas inte. Motivering för valet av pristagare hålls hemligt fram till prisets utdelning. Vid Nämndens påföljande möte bifogas motivering till protokollet som bilaga.