Vill du ställa ut?

 

Anmäl intresse för att ställa ut:
kontakta bibliotekschef Solveig Hortans
solveig.hortans(at)pedersore.fi
7850277

 

UTSTÄLLNINGSTIDEN

Utställningstiden är en kalendermånad, också byggandet och nedtagandet av utställningen bör rymmas inom denna månad. Detta gäller om inte annat överenskommits.
Öppettiderna är vintertid (1.9.- 31.5) måndag – onsdag 8.00 – 20.00, torsdag – fredag 8.00 – 17.00, sommartid måndag –onsdag 8.00 – 19.00, torsdag – fredag 8.00 – 15.00 (under sommaren och långhelger kan öppettiden periodvis vara kortare)

 

LOKALEN (skiss)

På de väggar som kan användas för utställningen finns galleriskenor. Konstverken bör inte väga mer än 10 kg. Också golvytor kan användas, men med beaktande av nedanstående. Kulturavdelningen har piedestaler som får lånas.

Kulturhuset AX´s huvudentré leder in till Galleri Bruno. Rummet fungerar också som bibliotekets tidningsläsesal. Galleriet har därför många besökare
Lokalen har kameraövervakning.

ANSVARSFÖRDELNING

Att ställa ut i Galleri Bruno kostar inget för utställaren.
Kulturavdelningen står för ordnande av pressinfo enligt överenskommelse, samt också för information om utställningen på vår egen webbsida och på facebook.
Utställaren står själv för det övriga: försäkringar, transport av konstverken, byggande och nedtagande av utställlningen, eventuell vernissage, eventuellt informationsmaterial, såsom annonser, affischer, utställningskatalog.

 

Kulturavdelningen / Pedersöre kommun