Kultur & fritid Föreningsliv Sommarpraktikanter till föreningar

Sommarpraktikanter till föreningar

De ideella föreningar som har verksamhet eller medlemmar i Pedersöre och som önskar få en sommarpraktikant från kommunstyrelsens kvot, ska senast den 8 mars 2024 före kl. 15.00 lämna en ansökan till Kommunstyrelsen, Skrufvilagatan 2, 68910 Pedersöre eller till registraturen@pedersore.fi.

I ansökan ska uppges tidpunkten för när en sommarpraktikant kan tas emot och arbetets art.

Kommunstyrelsen har  12.2.2024 fastställt följande kriterier för sommarpraktikanter till föreningar:

  • Föreningarnas sommarpraktikanter anställs av kommunen och väljs bland de ungdomar som har sökt sommarjobb från kommunen. Sommarjobb kan ansökas från och med det år man fyller 15 år
  • Föreningens verksamhetsställe finns i Pedersöre eller på rimligt avstånd från sommarjobbarens hem
  • Föreningen förbinder sig att sysselsätta sommarpraktikanten i 4 veckor med en arbetstid på totalt 110 timmar, dvs. 6 timmar per dag inklusive en halv timmes lunchpaus. Alternativt kan arbetstiden på 110 timmar fördelas över perioden 1 juni till 15 augusti
  • Flera föreningar kan ha en gemensam sommarpraktikant, på det villkor att arbetstiden sammanlagt uppgår till 110 timmar
  • Föreningen ansvarar för att sommararbetaren introduceras i sina uppgifter och att arbetsplatsen är trygg. En ung arbetstagare får inte utföra uppgifter som innebär betydande ekonomiskt ansvar eller olycksrisker.
  • Föreningarna förutsätts bekanta sig med Handlingsplanen för förebyggande av sexualbrott i Pedersöre kommun (pdf 1,7 MB) och fylla i blanketten Frågeformulär till föreningar i Pedersöre kommun gällande sexuella trakasserier (pdf 674 kB) Den ifyllda blanketten bifogas ansökan. 

Tilläggsuppgifter: förvaltningschef Carina Wärn, tel. (06) 785 0103, carina.warn@pedersore.fi