Pedersöreklockan

Priset är instiftat av direktionen för Pedersöre medborgarinstitut samt av kulturnämnden i kommunen och delades ut första gången 1986.

Priset består av en penningsumma om vilken storlek kulturnämnden besluter årligen samt av en"vällingklocka". Klockan är vald till symbol därför att den väcker, aktiverar och genljuder.

Priset delas ut till en person eller till en idell sammanslutning som gjort betydande insatser inom något av kulturens områden, som därigenom stimulerat det kulturella livet i kommunen och själv genom idogt arbete vunnit djupa insikter i sitt område och öppet och aktivt delat med sig av sina kunskaper.