Esse Hembygdssällskap r.f.


Fornstugan i Esse, Museigränd 2
68820 Esse

https://www.facebook.com/#!/EsseHembygdssallskap?fref=ts

050 322 9593

Annika Björklund (ordf.)

 

Föreningen Fagerbacka Fäbodställe r.f.


Fagerbacka Fäbodställe, Fagerbackavägen
68930 Purmo

http://www.fagerbacka.fi

tommy.olin@multi.fi

050 027 2232

Tommy Olin (ordf.)

 

Forsby Hembygdsförening r.f.


Byagården i Forsby, Nybrännvägen 4
68920 Forsby

050 540 6426

Johan Forsman (ordf.)

Hembygdsföreningen Strömfåran r.f.


050 302 5161

jonas.kackur@multi.fi

Jonas Kackur (ordf.)

Nederpurmo byaråd r.f.


Stinasholma kvarn, Purmovägen 471
68930 Purmo

https://www.nederpurmo.fi/sv/nederpurmo-byarad

 

Överpurmo Hembygdsförening r.f.


Kulturgården på Lassfolk, Lillbyvägen 238
68940 Lillby

https://www.overpurmo.hembygd.fi/se12/kontakt/

 

 

 

Pedersörenejdens hembygdssällskap r.f.


Rosenlund, Trädgårdsgatan 6
68600 Jakobstad

http://www.rosenlund.fi

guy.bjorkgren@gmail.com

050 351 5241

Guy Björkgren (ordf.)

Purmo Hembygdssällskap r.f.


Ålidens Hembygdsgård, Purmovägen 760
68930 Purmo

purmohembygdssallskap@gmail.com

http://www.museiportalosterbotten.fi/museum-a-o/museum/49-aliden-hembygdsmuseum