Esse Hembygdssällskap rf


Museigränd 2
68820 Esse

040 5087052

john.granstubb@hotmail.com

https://www.facebook.com/#!/EsseHembygdssallskap?fref=ts

John Granstubb (ordf)

 

Föreningen Fagerbacka Fäbodställe rf


Fagerbacka Fäbodställe
68930 Purmo

0500272232

tommy.olin@multi.fi

http://www.fagerbacka.fi

Tommy Olin (ordf)

 

Forsby Hembygdsförening rf


Byagården i Forsby, Nybrännvägen 4
68920 Forsby

0405050481

Mats Finne (ordf)

Hembygdsföreningen Strömfåran r.f.


c/o Janina Moilanen, Östensövägen 237
68910 Östensö

0405939103

christian.nase@gmail.com

Janina Moilanen (viceordförande)

Nederpurmo byaråd rf


Stinasholma kvarn, Purmovägen 471
68930 Purmo

0408450448

nederpurmobyarad68930@gmail.com

www.nederpurmo.fi

Solveig Salomäki (Ordför.)

Överpurmo Hembygdsförening rf


Lillbyvägen 238
68940 Lillby

0503650450 (sekr)

majvor.weststrom@multi.fi

Johan Eklöv (ordförande), Majvor Wesström (sekr)

Mera info

Pedersörenejdens hembygdssällskap rf


Rosenlund Trädgårdsgatan, 6b
68600 Jakobstad

050 351 5241

guy.bjorkgren@gmail.com

http://www.rosenlund.fi

Guy Björkgren (ord.f)

Purmo Hembygdssällskap rf


Ålidens Hembygdsgård, Purmo Lokalhistoriska Arkiv
68930 Purmo

050 300 1002

hembygd@multi.fi

http://www.museiportalosterbotten.fi/museum-a-o/museum/49-aliden-hembygdsmuseum

Stefan Rönnkvist (ord.f)