Byaforskarna i Bäckby


Bäckby skola eller Miljas dagis

040-3519870

tora.barkar@multi.fi

Tora Barkar (sekreterare)

Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare rf


Pinnonäsgatan 28B
68600 Jakobstad

0500272232

tommy.olin@multi.fi

http://www.multi.fi/jbs/

Tommy Olin (viceordförande)

Lepplax Byaforskare


Lepplax bibliotek, Lepplaxvägen 99
68530 Lepplax

044 062 3154

gunda.oman@kolumbus.fi

Gunda Öman

Samarbetsgruppen för de lokalhistoriska arkiven i Pedersöre


Pedersöre

0500272232

tommy.olin@multi.fi

Tommy Olin (ordf)

Arkiv - arkivförteckningar

Värnum Byaforskare


Värnum Byaforskare
Håkansvägen 7

0503748248

elisabet.wikman@multi.fi

Elisabet Wikman