Bäckby Marthaförening r.f


Karita Backman

Bennäs-Lövö Marthaförening r.f.


Marthaförening

Gun Anderssén-Wilhelms (ordf.)
050 3067066

Edsevö Marthaförening rf


Sandbackavägen 23
68870 Edsevö

044 2204260

ulla-maj.hagvik@multi.fi

Anette Käcko-Snellman (ordförande), Ulla-Maj Hagvik (kassör)

Forsby Marthaförening r.f.


Forsby bygård, Forsbyvägen
68920 Forsby

050-4674976

Gun Forsèn

Katternö Marthaförening


Bygårdsvägen 36
68800 Kållby

Majvor Sandström (ordf)

050 589 2488

Kyrkoby Marthaförening rf


Kyrkostrandsgatan 55
68600 Jakobstad

http://foreningar.sou.fi/start/view-88566-12

Majbritt Sandnäs (ordf)

majbritt.sandnas@multi.fi

050 552 4155

Lappfors Marthaförening r.f.


Lappfors Byahem, Terjärvvägen 71
68840 Lappfors

050-3041201

gunmari.back@gmail.com

Gun-Mari Back

Lepplax Marthaförening


0405836253

pia.bostrom@hotmail.com

Pia Boström

Facebook

Lillby Marthaförening r.f.


Marthastugan i Lillby

050-3781704

maise.lasenvikman@gmail.com

Maise Lasén-Vikman (sekr.)

Östensö Marthaförening


050-3452852

sonja.enkvist-nyman@multi.fi

Sonja Enkvist-Nyman

Överesse Marthaförening r.f.


Värnumvägen 5
68820 Esse

050-5365770

carita@essma.fi

Carita Vik-Hästbacka (Ordförande)

Facebook: Överesse Marthaförening

Pedersöre - Forsby marthaförening


Forsby byagård Forsbyvägen
68920 Forsby

050 4674976

gun.forsen@edu.larsmo.fi

Gun Forsén (Ord.f.)

Sexsjö Marthaförening r.f.


Kontakt: Agneta Sjöblom

Sundby-Karby Marthaförening


0503259625

Christine Juselius