Abbornäs klipp


Sexsjö

044 281 0419

Tore Sjöskog (ordförande)

Åvist byaråd r.f.


Kristine Grön

Åvist Bykyrka


Dalabackavägen 5
68970 Överpurmo

Jan Lönnqvist (ordf)

06 727 4043

Bennäs Byaråd rf


Bygården, Mjölvägen 7
68910 Bennäs

0414522232 (ordförande)

bennas.byarad@multi.fi

Carina Rönnlund (ordf)

Byarådet i Nordanå


Nordanå byagård
68930 Purmo

0505259400

Liljen Fellman

Edsevö byahemsförening r.f.


Sandbackavägen 30
68870 Edsevö

0442204260

ulla-maj.hagvik@multi.fi

Barbro Käldman (bokning av byahemmet) / Ulla-Maj Hagvik (kassör)

Edsevö City ry


Edsevö
68870 Edsevö

0409124230

edsevocity@gmail.com

https://www.facebook.com/edsevon.kylayhdistys?fref=ts

Keijo Mäkitalo (ordf)

Emaus Bönehus


Lillbyvägen 521

0400661997

Gunnar Häggman

Folkhälsan i Purmo


Purmo

http://www.folkhalsan.fi/purmo

Petra Thodin

petra.thodin@multi.fi

050  343 5305

Föreningen Essegården r.f


Essegården

050-354 8052

ahlvik_136@hotmail.com

 

Jesper Ahlvik

Forsby Baptisförsamling


Saronkyrkan Forsbyvägen 381
68920 Forsby

050 327 7008

ann.britt.victorzon@multi.fi

http://www.baptist.fi/forsby/Saronkyrkan/Valkommen.html

Ann-Britt Victorzon

Forsby Bönehusförening r.f.


Forsbyvägen 320
68920 Forsby

050-5994709

http://www.pedersoreforsamling.fi/kyrka-och-lokaler/forsby-bykyrka

Thomas Björkman

Forsby Hembygdsförening rf


Byagården i Forsby, Nybrännvägen 4
68920 Forsby

0405050481

Mats Finne (ordf)

Kållby Bönehus


Kållby Bönehus, Centrumvägen 312
68800 Kållby

0503493040

johanna.nyman77@gmail.com

Johanna Nyman

Kållby Samlingshus r.f


Kållby Samlingshus, Centrumvägen 260
68800 Kållby

0505210902

tommy.soderbacka@gmail.com

http://kallbysamlingshus.sou.webbhuset.fi/info/

Tommy Söderbacka (ordf)

Kållby vävklubb


Kontakt: Christina Klemets

Katternö Bygårdsförening r.f


Bygårdsvägen 36

fredrik.sandstrom@sunds.fi

https://www.facebook.com/search/top/?q=kattern%C3%B6%20bybor

Fredrik Sandström

 

Kiisk Byahemsförening r.f.


Kontakt: Allan Zittra

Lepplax Bönehusförening r.f.


Bönehusvägen
68530 Lepplax

050 4147120

monika.ahlskog@multi.fi

Monika Ahlskog

Lepplax Byaförening rf


Lepplax Samlingshus, Samlingshusvägen 11
68530 Lepplax

0400 547 574

henrik.holmqvist59@gmail.com

https://sites.google.com/site/samlingshuslepplax/

Henrik Holmqvist

Facebook

Lillby byaråd


Lillby

0443651873

Helena Berger

Lövö Bönehusförening r.f.


Nederpurmo Byagårdsförening rf


Martagården i Nederpurmo

0505844770

sigge.forsman@elho.fi

Stig-Göran Forsman

Nederpurmo byaråd rf


Stinasholma kvarn, Purmovägen 471
68930 Purmo

0408450448

nederpurmobyarad68930@gmail.com

www.nederpurmo.fi

Solveig Salomäki (Ordför.)

Nordanå Byaråd


Nordanå byagård
68930 Purmo

050 512 0138

Håkan Ahlskog (kassör)

hakan.ahlskog@gmail.com

 

Över-Nederlappfors Byaråd rf


Smedasvägen 21
Lappfors

050 4477674

http://www.lappfors.fi

Glenn Häger

Överesse Byaråd r.f


050 5147310

Stefan Tolvers

Facebook: Byarådet i Överesse

Pedersörenejdens korsbärare rf


050 469 0220

dahlinCBG@gmail.com

https://pnkb.wordpress.com/

Christoffer Dahlin

Purmo baptisförsamling


Överpurmovägen 280
68970 Överpurmo

050 3650450

majvor.weststrom@multi.fi

https://www.facebook.com/purmobaptist/

Majvor Westström

Sandsund områdesförening rf.


Pedersöre

0400 896971

https://www.facebook.com/sandsund.omradesforening

Hanna Edström

Facebook: Sandsund Områdesförening

Sundby byahemsförening r.f


Sundbyvägen
68690 Sundby

050-5543167

Britt-Mari Knuts

Svenska Lutherska Evangeliföreningens avdelning i Esse-Kållby


Ytteresse bönehus

0503754373

http://slef.fi/

Petter Eriksson

Värnum Byaråd


050 3229658

monalisn@hotmail.com

Mona-Lis Nygård / Ann-Maj Passell

Vitsjö Byahemsförening rf


Ytteressevägen 195 C 1
68810 Ytteresse

0405620598

johanhjulfors@hotmail.com

Johan Hjulfors