Åvist byaråd r.f.


Kontaktperson: Kristine Grön

Bennäs Byaråd r.f.


Loffens, Mjölvägen 7
68910 Bennäs

carina.ronnlund@multi.fi

041 452 2232

Carina Rönnlund (ordf)

Byarådet i Nordanå


Nordanå byagård
68930 Purmo

050 525 9400

Liljen Fellman

Edsevö byahemsförening r.f.


Sandbackavägen 30
68870 Edsevö

ulla-maj.hagvik@multi.fi

044 220 4260

Ulla-Maj Hagvik (kassör)

Edsevö City r.y.


Edsevö
68870 Edsevö

edsevocity@gmail.com

https://www.facebook.com/edsevon.kylayhdistys?fref=ts

 

Folkhälsan i Purmo r.f.


http://www.folkhalsan.fi/purmo

petra.thodin@multi.fi

050  343 5305

Petra Thodin (kassör)

Föreningen Essegården r.f.


Essegården

050 354 8052

ahlvik_136@hotmail.com

Jesper Ahlvik (ordf.)

Forsby Baptistförsamling r.f.


Saronkyrkan, Forsbyvägen 381
68920 Forsby

http://www.baptist.fi/forsby/Saronkyrkan/Valkommen.html

 

Forsby Bönehusförening r.f.


Forsby Hembygdsförening r.f.


Byagården i Forsby, Nybrännvägen 4
68920 Forsby

050 540 6426

Johan Forsman (ordf.)

Kållby Samlingshus r.f.


Kållby Samlingshus, Centrumvägen 260
68800 Kållby

kallbysamlingshus@gmail.com

http://kallbysamlingshus.sou.webbhuset.fi/info/

 

Kållby vävklubb


Kontakt: Christina Klemets

Katternö Bygårdsförening r.f.


Katternö bygård, Bygårdsvägen 37

fredrik.sandstrom@sunds.fi

Fredrik Sandström

 

Kiisk Byahemsförening r.f.


Kontakt: Allan Zittra

Lepplax Bönehusförening r.f.


Lepplax bykyrka, Bönehusvägen
68530 Lepplax

050 534 5925

Fredrik Häggblom (ordf.)

Lepplax Byaförening r.f.


Lepplax Samlingshus, Samlingshusvägen 11
68530 Lepplax

lepplaxbyf@gmail.com

https://sites.google.com/site/samlingshuslepplax/

Facebook

Lillby byaråd


044 365 1873

Helena Berger

Lövö Bönehusförening r.f.


Nederpurmo Byagårdsförening r.f.


Martagården i Nederpurmo

sigge.forsman@hotmail.com

050 584 4770

Stig-Göran Forsman (ordf.)

Nederpurmo byaråd r.f.


Stinasholma kvarn, Purmovägen 471
68930 Purmo

https://www.nederpurmo.fi/sv/nederpurmo-byarad

 

Nordanå Byagård r.f.


Nordanå byagård, Nordanåvägen 202
68930 Purmo

hakan.ahlskog@gmail.com

050 512 0138

Håkan Ahlskog (kassör)

 

Över-Nederlappfors Byaråd r.f.


Signegården, Smedasvägen 21
68840 Nederlappfors

http://www.lappfors.fi

050 447 7674

Glenn Häger (ordf.)

Överesse Byaråd r.f.


050 514 7310

Stefan Tolvers (ordf.)

Facebook: Byarådet i Överesse

Pedersörenejdens korsbärare r.f.


pnkbrf@gmail.com

https://pnkb.wordpress.com/

 

Purmo baptistförsamling 


Zionkyrkan i Överpurmo/Betel i Lillby

https://www.facebook.com/purmobaptist/

050 365 0450

Majvor Westström (kassör)

Sandsund områdesförening r.f.


sandsund.of@hotmail.com

https://www.facebook.com/sandsund.omradesforening

Instagram: sandsundomradesforening 

SLEF / Åvist bykyrka


Åvist bykyrka, Dalabackavägen 5
68970 Överpurmo

050 337 7088

Gösta Åman (kassör)

SLEF / Kållby Bönehus


Kållby Bönehus, Centrumvägen 312
68800 Kållby

johanna.nyman77@gmail.com

050 349 3040

Johanna Nyman (kassör)

Sundby byahemsunderstödsförening r.f.


Sundbyvägen 190
68690 Sundby

050 554 3167

Britt-Mari Knuts (kassör)

Svenska Lutherska Evangeliföreningens avdelning i Esse-Kållby


Ytteresse bönehus, Ytteressevägen 
68810 Ytteresse

http://slef.fi/

050 375 4373

Petter Eriksson (fastighetsansvarig)

Värnum Byaråd r.f.


050 322 9658

mona.lisn@hotmail.com

Mona-Lis Nygård (ordf.)

Vitsjö Byahem r.f.


040 066 2660

Matts Lind (ordf.)