Byggnadstillsynsbyrån

Möte endast med tidsbokning!

Vikarierande byggnadsinspektör Johnny Nylund, tel. 06-7850 151, 050-5625 703, johnny.nylund@pedersore.fi

Vikarierande biträdande byggnadsinspektör Oskar Finne, tel. 06-7850 150, 050-5315 711, oskar.finne@pedersore.fi

Kanslist Carina Ström, tel. 06-7850 154, carina.strom@pedersore.fi

Tillståndsnämnden

Medlemmar i tillståndsnämnden 1.8.2021 - 31.5.2025