Boende & miljö Bygglov Lupapiste – hantera tillståndsärenden elektroniskt

Lupapiste – hantera tillståndsärenden elektroniskt

Pedersöres byggnadstillsynsbyrå har tagit i bruk Lupapiste från 1.2.2022. Lupapiste är en webbaserad tjänst som gör det möjligt för kommuninvånarna att sköta sina tillståndsärenden elektroniskt.

I Lupapiste kan man ansöka om tillstånd i olika byggnadsärenden, som bygglov, undantagslov, avgörande av planeringsbehov och åtgärdstillstånd samt sköta anmälningsärenden elektroniskt, i stället för att lämna in handlingarna i pappersformat. Lupapiste samlar byggare, kommunala myndigheter, planerare och övriga parter under ett och samma tak och håller alla informerade om projektets gång. 

Mer information om tjänsten finns på Lupapistes webbsida.

OBS! Det är ännu möjligt att lämna in ansökan i pappersformat men för behandlingen tas en avgift om 60 €.

LUPAPISTE - logga in

Hur ska du göra?

  1. Registrera dig som användare till Lupapiste med bankkoder eller mobilcertifikat. Registrera dig här. Därefter kan du logga in till tjänsten med e-post adress och lösenord.
  2. Skapa en ansökan/projekt eller förfrågan
  3. Kalla in olika behövliga parter (huvudplanerare m.fl.)
  4. Spara uppgifter och dokument gällande projektet
  5. Be om råd vid behov via ”Diskussion” -fönstret
  6. Lämna in ansökan från mellanbladet ”Inlämning av ansökan”.