Pågående planärenden

 

Följande handlingar är framlagt till påseende 5-19.4.2023:

 

Ändring av Sandsund detaljplan, kvarter 31 och 46

Utkast (PDF 174 kB)

Beskrivning (PDF 2 000 kB) 

 

Ändring av Lepplax delgeneralplan, fastigheten 599-408-9-99

Utkast (PDF 173  kB)

Beskrivning (PDF 1 300 kB)

Länkar