Skyddsområden

Karttjänst över grundvattenområden på Finlands miljöcentrals webbplats (endast på finska)

Grundvattenområden

Grundvatten är vatten som finns i marken och bergrunden och som bildas av att regnvatten filtreras genom jordlagren. Grundvattenområdets gräns hänvisar till det område som påverkar grundvattenförekomstens vattenkvalitet och bildning. 

I Pedersöre finns 8 grundvattenområden av klass I (viktigt för vattenanskaffningen) och 3 av klass II (lämpligt för vattenanskaffning):

 1. Hedet
 2. Härmäläbacken
 3. Korpunbacken
 4. Kvärnåbacken
 5. Myllykangas
 6. Norråbacken
 7. Sandnäset
 8. Sandåsen
 9. Storkamp
 10. Åvist
 11. Östermossbacken

På grundvattenområdena finns vissa verksamhetsbegränsningar.

Natura-områden

Natura 2000-nätverket baserar sig på EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv. Avsikten med nätverket är att slå vakt om naturens mångfald inom hela EU. På Natura-områden finns behov av att begränsa den normala markanvändningen och de skyddas därför genom naturvårdslagen.

I Pedersöre finns 6 Natura-områden:

 1. Sandsundfjärden (fågelsjö)
 2. Esse å (flodpärlsmusslan)
 3. Passmossen (värdefull myr)
 4. Angjärvmossen (värdefull myr)
 5. Djuplottbacken (gammal skog)
 6. Kalisjön (fågelsjö)