Boende & miljö Tomter Kommunens tomtpriser

Kommunens tomtpriser för 2020

Fastställda av kommunfullmäktige 21.10.2019 § 56

 

Egnahemshus- och radhustomter

 
Kyrkoby, Sandsund detaljplanområde 9,20 €/m²
Kyrkoby, Sandåkers 10,20 €/m²
Kållby, Edsevö, Överesse, Ytteresse, Bennäs, Sisbacka,  
     Slätkulla, Forsby, Lillby, Sundby, Lepplax 6,10 €/m²
Lappfors (utan kommunalt avlopp) 4,85 €/m²
   

Affärstomter

 
Affärstomter inom detaljplanområden 8,15 €/m²
Affärstomter i Edsevö (kv. 35, 40 och 45) 12,20 €/m²
   

Övriga tomter

 
KTY-tomter i Lövö 6,10 €/m²
Industritomter 3,60 €/m²
Farmtomter (vägunderhåll tillkommer enl. verkliga kostn.) 1,55 €/m²

 

Skogsbeståndets värde beaktas vid uträkning av arrendeavgiften. Arrendeprocenten är 6 % av tomtpriset.