Boende & miljö Tomter Åkermark arrenderas ut

Åkermark arrenderas ut för odlingssäsongerna 2021-2025

Pedersöre kommun arrenderar ut åkermark om totalt ca 120 ha för odlingssäsongerna 2021-2025. Marken arrenderas ut i befintligt skick. För vissa skift finns ett fastslaget minimipris. Kommunen har rätt att anta eller förkasta givna bud.

På kartan hittas information om de olika skiftena. Klicka på skiftena för mera info.

Slutna bud skickas senast måndagen den 16 november 2020 kl. 16.00.

Info om kartorna: Tage Back, tel. 06 7850 325 eller 050 5625 711, tage.back@pedersore.fi

Info om områdena: Hans Björklund, tel. 050 5545 726, hans.bjorklund@pedersore.fi