Tomter

Pedersöre kommun erbjuder bostads- och industritomter på arrende på alla detaljplanerade områden i kommunen, förutom i Lappfors, Lillby och Sundby där tomterna finns på sk. dispositionsplaner.

Mera information om arrendetomter finns på kommunens webbsida Information om arrendetomter

Närmare uppgifter: Lillemor Björkvik, tel. 06-7850 326, lillemor.bjorkvik@pedersore.fi

Tomtkartor och utpålning av tomter: Tage Back, tel. 06-7850 325 eller 050-5625 711, tage.back@pedersore.fi

Affärs- och industritomter

Pedersöre kommun har lediga verksamhetslokaler samt affärs- och industritomter för företag.

Mera information ger ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa, tel. 7850 113 eller 050-5056 113, jan-erik.backa@pedersore.fi 

eller chefen för tekniska verket Yvonne Liljedahl-Lund, tel. 06-7850 320, yvonne.liljedahl-lund@pedersore.fi.

Lediga bostads- och industritomter

Tomterna är utmärkta med rött och gult på kartan här nedanför. Klicka på tomterna för mer information!

Kartan kan även öppnas i webbapplikationen ArcGis