Byggnadstillsynsbyrån

Byggnadsinspektören är tjänstledig till 31.12.2020.

Vi rekommenderar att du bokar tid till biträdande byggnadsinspektör på förhand, tel. 06–7850 151, 050–5625 703, johnny.nylund@pedersore.fi om du har ärende till byggnadstillsynen.

Du kan också vända dig till kanslisten för att boka tid:

Carina Ström, tel. 06–7850 154, carina.strom@pedersore.fi.

Avgifter inom byggnadstillsynen

Avgiftsgrunder för myndighetsuppgifter inom byggnadstillsynen i Pedersöre (PDF 166 kB) 

Miljö- och byggnadsnämnden

Medlemmar i miljö- och byggnadsnämnden 1.6.2017 - 31.5.2021