Boende & miljö Planer och kartor Pågående planärenden Utvidgning och ändring av Bennäs detaljplan, Bennäs-Östensö-Sundby skola

Utvidgning och ändring av Bennäs detaljplan, Bennäs-Östensö-Sundby skola

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att bygga en skola på området. Genom planändringen skapas även möjligheter för att förbättra trafiksäkerheten längs Skrufvilagatan genom att bygga en lättrafikled

Utkast, karta (pdf 428 kB)

Program för deltagande och bedömning, PDB (pdf 877 kB)

Trafikutredning (pdf 3 759 kB)