Pågående planärenden

 

Följande förslag är framlagd till påseende 1-30.4.2021:

Utvidgning och ändring av Bennäs detaljplan, Bennäs - Östensö - Sundby skola

Följande utkast är framlagda till påseende 1-14.4.2021:

Ändring av Lövö delgeneralplan, fastigheten 599-409-36-2

Ändring av Lepplax strandgeneralplan, fastigheten 599-408-10-50