Boende & miljö Miljövård
Vårblomma vid bäck.

Miljövård

Verksamhetsidé:

  • Förebygga och hindra förorening av miljön.
  • Bevara en hälsosam och trivsam samt hållbar och mångsidig miljö.
  • Förbättra medborgarnas möjligheter att påverka beslut som gäller miljön.
  • Främja ett hållbart utnyttjande av naturresurser.

Miljövårdsbyrån

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

Miljövårdssekreterare Sonja Sundqvist-Pellinen, tel. 06-7850 163, sonja.sundqvist-pellinen@pedersore.fi

Miljöinspektör Jennie Wikström, tel. 050-3260 736, jennie.wikstrom@pedersore.fi.

Kanslist Kerstin Löfholm, tel. 06-7850 327, kerstin.lofholm@pedersore.fi.

Miljövårdsmyndigheten

Medlemmar i miljö- och byggnadsnämnden 1.6.2017–31.5.2021.

Tillsynsplan

I enlighet med miljöskyddslagen ska den kommunala miljövårdsmyndigheten bereda en tillsynsplan för den regelbundna tillsynen inom sitt område. Syftet med denna tillsynsplan inom miljövården är att förhindra miljöföroreningar och se till att begränsa och reparera eventuella följder av föroreningar.  

I planen presenteras uppgifter om Pedersöre kommuns förhållanden gällande verksamheter som kan medföra risk för förorening samt tillsynsklasser och kontrollfrekvens för de olika tillsynsklasserna. Planen presenterar även vilka resurser som finns tillgängliga för tillsynen i kommunen och organisering av tillsynen.

Tillsynsplanen har godkänts av miljö- och byggnadsnämnden 10.10.2017 och gäller för perioden 2018–2022.

Tillsynsplan för miljövårdsmyndigheten i Pedersöre kommun (PDF 867 kB)

Miljövårdsmyndighetens avgifter

Taxa för miljövårdsmyndigheten (PDF 210 kB)

Taxa för marktäktstillstånd (PDF 230 kB)