Logo för Unicefs Barnvänlig kommun

Barnvänlig kommun

Pedersöre kommunfullmäktige beslöt i augusti 2019 att kommunen ansöker om att gå med i Unicefs Barnvänlig kommun-modell. Unicef godkände Pedersöres ansökan i slutet på november 2019.

På de här sidorna samlar vi basinformation om vårt utvecklingsarbete och konventionen om barnets rättigheter. 

Två små pojkar springer hand. hand på en grusväg.

Unicefs verksamhetsmodell Barnvänlig kommun är ett verktyg som hjälper kommuner att garantera att barnets rättigheter förverkligas i varje barns vardag. Modellen grundar sig på FN:s barnkonvention om barnets rättigheter och Unicefs internationella Child Friendly Cities-modell. 

Modellen hjälper Pedersöre kommun

  • att identifiera brister i barnets rättigheter i kommunen
  • att avgöra vad kommunen borde göra för att bättre förverkliga barnets rättigheter för varje barn i Pedersöre
  • att systematiskt följa framstegen och resultaten av det arbete vi gör.

Pedersöre började jobba med modellen 2020

Pedersöre inledde hösten 2020 arbetet med att implementera Unicefs verksamhetsmodell Barnvänlig kommun i sin verksamhet.

Det innebär att vi har förbundit oss att jobba långsiktigt för barnens bästa. Det är ett arbete som engagerar alla sektorer inom kommunen, från småbarnspedagogik till utbildning, planläggning, kultur och fritid, förvaltning och beslutsfattande. Det är inte ett projekt, utan ett arbetssätt som hela tiden tar barnens och ungdomars rättigheter i beaktande. 

Vi började med att kartlägga nuläget och valde ut fokusområden som vi vill utveckla i en ännu barnvänligare riktning.

Kommunstyrelsen godkände Pedersöres verksamhetsplan för Barnvänlig kommunarbetet den 28 mars 2022.

Du kan bekanta dig med verksamhetsplanen här:

Barnvänlig kommun, Verksamhetsplan för åren 2022-2023, PDF, 204 KB. 

Målsättningen är att efter två-fyra år få Unicefs certifikat för en barnvänlig kommun. Unicefs erkännande är i kraft två år åt gången. Ett förnyande av det förutsätter att kommunen fortsätter sitt utvecklingsarbete och rapporterar till Unicef.

Video: En barnvänlig kommun på två minuter

Introduktion till barnets rättigheter

Ett av Pedersöres mål inom modellen för en barnvänlig kommun är att öka kunskapen om barnets rättigheter. Bland personalen, beslutsfattare och Pedersöreborna i allmänhet. Läs och lär dig mer på följande undersidor.

Nyheter