Sundby skola, flygbild

Sundby skola

Sundbyvägen 284, 68690 Sundby
Tel. 06-785 0533
sundby.skola@pedersore.fi

Till Sundby skola kommer elever från Sundby och Karby.
Detta läsår finns det 16 elever i årskurserna 2-6.


Kontaktuppgifter och personal          Elevvårdsplan (pdf 110 kb) 


Vår skola

Skolan finns lägligt placerad mitt i byn. Skolan byggdes i slutet av 1800-talet och är ännu idag full av liv.

Stämningen i skolan är familjär och gemenskapen är viktig. Vår målsättning är att varje elev får utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi uppmuntrar kreativitet, eget ansvar och tänkande.

Skolan har profilerat sig inom IKT i undervisningen. Vi ser pekplattor och datorer som självklara verktyg i elevernas inlärning.

Lektionstider i Sundby skola

08.00 - 08.45
09.00 - 09.45
10.00 - 10.45
11.15 - 12.00
12.15 - 13.00
13.15 - 14.00

Händelsekalender i Sundby skola

Händelsekalendern finns i Wilma