Barn & skola Stödformer och elevvård Kontaktuppgifter till kurator och skolpsykolog

Kontaktuppgifter till kurator och skolpsykolog

Jennie Lassfolk är skolkurator för Sursik skola, Purmo skola, Lepplax skola och Edsevö skola.  Jennie har sitt tjänsterum vid Sursik och åker runt till skolorna där hon träffar eleverna och deltar i elevvårdsmöten.

Tel. 7850 286 eller 0447557659
E-post: jennie.lassfolk@pedersore.fi
Nås även på Wilma


Malin Muukkonen är skolkurator för Bennäs skola, Bäckby skola Forsby skola, Kållby-Heimbacka skola, Kyrkoby skola, Sundby skola, Ytteresse skola, Östensö skola och Överesse skola. Malin har sitt tjänsterum vid skolkansliet och åker runt till skolorna där hon träffar eleverna och deltar i elevvårdsmöten.

Tel. 7850 296 eller 0440850296, måndag - fredag
E-post: malin.muukkonen@pedersore.fi
Nås även på Wilma


Linda Fagerudd är skolkurator för Pedersöre gymnasium och Yrkesakademin (Bennäs-enheten). Linda har sitt tjänsterum på Pedersöre gymnasium och finns på sursik enligt överenskommelse.

Tel. 044-7557 035
E-post: linda.fagerudd@pedersore.fi
Nås även på Wilma


Skolpsykolog Charlotta Elenius

Tel: 044 7258 770
E-post: charlotta.elenius@pedersore.fi
Nås även på Wilma


Mervi Järvenlahti toimii vuosiluokkien 1-6 koulukuraattorina.Mervi on Edsevön koululla kolmena maanantaina kuukaudessa. Häntä voi tavoitella kaikkina arkipäivinä puhelimen, wilman tai sähköpostin kautta.

Puh. 044-785 1451
Sähköposti: mervi.jarvenlahti@pietarsaari.fi