Barn & skola Småbarnspedagogik Stöd inom småbarnspedagogik

Barn i behov av stöd inom småbarnspedagogik

Utgående från barnens individuella behov av vård, fostran och undervisning ges stöd enligt trestegsmodellen. Målsättningen är att barnen ska få den hjälp de behöver på daghemmet.

Kommunens ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik besöker daghemmen och familjedagvården i handledande syfte. Tidig observation är viktig för att uppmärksamma barnets behov av stöd, för att på så sätt kunna förebygga framtida skolsvårigheter. Specialläraren ger stöd till de barn som behöver samt handleder personalen i deras pedagogiska arbete.

Stöd under kortare tid ges när behov uppstår. En pedagogisk bedömning görs av lärare inom småbarnspedagogik  i samråd med specialläraren.

Ett barn som regelbundet behöver stöd ska ges ett mera omfattande stöd. De mera omfattande stödåtgärderna antecknas i en Plan för lärande.

Kontinuerligt stöd ges om barnet har behov av stöd inom flera områden. Innan det särskilda stödet ges görs en pedagogisk utredning. Det är viktigt att samarbeta med barnet och vårdnadshavarna för att behoven ska kunna utredas och genomföras på bästa sätt.

 

Ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik

Daghem

Camilla Nyman

Tel. 044 555 7618

Hoppetossan
Kållby daghem
Sandskutan
Tummeliten

Ann-Britt Forsblom

Tel. 044 085 0886

Bamse
Dressinen och Trollebo
Kotten
Lappfors
Sagoskogen

Gunilla Häggman

Tel. 044 710 1803

Diamanten
Lepplax