Barn & skola Småbarnspedagogik Avgifter för småbarnspedagogik

Avgifter för småbarnspedagogisk verksamhet

 

Information om avgifterna inom småbarnspedagogik fr.o.m. 01.08.2020

Avgifterna för småbarnspedagogik bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och inkomster. I familjens storlek beaktas de personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller i äktenskapsliknande förhållanden (sambo) samt deras minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Den högsta avgiften för 150 h/månad eller mer är 288 €/mån/barn. Om familjen har flera barn inom småbarnspedagogik är avgiften för det andra barnet 50 % lägre än för det första barnet. Som familjens första barn betraktas alltid det yngsta barnet inom småbarnspedagogik. För varje följande barn är avgiften 20 % av avgiften för det yngsta barnet. Lägsta avgift som debiteras är 27 €/månad. 

Avgifterna för småbarnspedagogik beräknas och debiteras enligt antal bokade timmar/månad.

 Obs! Även inte bokade men använda timmar adderas till, som t.ex vid tidigare ankomst eller senare hämtning.  

För att kunna fastställa er dagvårdsavgift behöver vi följande intyg:

- Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster)
- Årliga resultatpremier/bonus
- Skattefria inkomster
- Jordbrukare - senaste bokslut eller senaste beskattningsintyg samt uppgifter om skogens areal
- Annan företagsverksamhet- senaste bokslut eller löneintyg (aktiebolag)

Läs mera om dagvårdsavgifterna

Vi hoppas att den vård och omsorg som Era barn får inom vår småbarnspedagogiska verksamhet motsvarar era förväntningar och ger barnen trygghet och personlig omvårdnad. Samtidigt hoppas vi att de överenskomna vårdtiderna för barnen respekteras för att verksamheten vid våra dagvårdsenheter skall kunna fungera planenligt.

Avdelningen för småbarnspedagogik i Pedersöre kommun