Barn & skola Småbarnspedagogik Avgifter för småbarnspedagogik

Avgifter för småbarnspedagogisk verksamhet

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik ändrar från 1.8.2021 - avgiften blir lägre för många familjer

Den högsta avgiften är 288 euro per månad för 150h och den lägsta 27 euro. euro per månad. Avgiften för det andra barnet är 40% av avgiften för det yngsta barnet, dvs. högst 115 euro per månad För de följande barnen är avgiften 20% av avgiften för det yngsta barnet. 
En avgift som är mindre än 27€ uppbärs inte.

Valbart timsaldo/månad

max 60h/månad

50% av avgiften

max 86h/månad

60% av avgiften

max 115h/månad

70% av avgiften

max 149h/månad

85% av avgiften

150h/månad och mer

100%

Familjen ansöker om ett månadssaldo (=timmar/månad) enligt tabellen ovan. Timsaldot som ni ansökt om kan användas flexibelt månadsvis enligt familjens behov.
Avgifterna för småbarnspedagogik debiteras enligt antal bokade timmar/månad. Även inte bokade men använda timmar adderas till, t.ex vid tidigare ankomst eller senare hämtning
.

Obs! Ifall det överenskomna timsaldot överskrids, höjs månadssaldo och avgiften så att det motsvarar det verkliga behovet och användningen.

Info till de som inleder småbarnspedagogiken "nya barn",
alla inkomstintyg bör vara dagvårdskansliet tillhanda inom den månad som småbarnspedagogiken inleds, detta för att undvika debitering med högsta avgift.

Utöver inkomst intygen som vi begär in så har kommunen från hösten 2021 tillgång till det nationella inkomstregistret.  Detta betyder i praktiken att kommunen som stöd kan ta del av familjernas inkomster som meddelats till registret för fastställande av klientavgiften inom småbarnspedagogik..

Klientavgifterna faktureras en gång per månad i efterskott.

Läs mera om klientavgifterna

Kanslist: Margaretha Lampa, tel 06 7850 203
epost: dagvardskansliet@pedersore.fi

Avdelningen för småbarnspedagogik i Pedersöre kommun