Barn & skola Småbarnspedagogik Avgifter för småbarnspedagogik

Klientavgifter för småbarnspedagogik

Klientavgifterna för småbarnspedagogik stöder sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) samt på beslut av nämnden för utbildning och fostran.

Klientavgifter inom småbarnspedagogik indexjusteras från 1.8.2022.

Den högsta avgiften är 295 euro per månad för 150h och den lägsta 28 euro per månad. Avgiften för det andra barnet är 40% av avgiften för det yngsta barnet, dvs. högst 118 euro per månad. För de följande barnen är avgiften 20% av avgiften för det yngsta barnet. 
En avgift som är mindre än 28€ uppbärs inte.

Familjen ansöker om ett månadssaldo (=timmar/månad) enligt tabellen ovan. Timsaldot som ni ansökt om kan användas flexibelt månadsvis enligt familjens behov.
Avgifterna för småbarnspedagogik debiteras enligt antal bokade timmar/månad. Även inte bokade men använda timmar adderas till, t.ex vid tidigare ankomst eller senare hämtning
.

Valbart timsaldo/månad

max 60h/månad 1-14h/vecka 50% av avgiften
max 86h/månad 15-20h/vecka 60% av avgiften
max115h/månad 21-27h/vecka 70% av avgiften
max149h/månad 28-34h/vecka 85%av avgiften
150h+/månad 35h + /vecka 100%

Obs! Ifall det överenskomna timsaldot överskrids, höjs månadssaldo och avgiften så att det motsvarar det verkliga behovet och användningen.

Info till de som inleder småbarnspedagogiken "nya barn",
alla inkomstintyg bör vara dagvårdskansliet tillhanda inom den månad som småbarnspedagogiken inleds, detta för att undvika debitering med högsta avgift.

Utöver inkomst intygen som vi begär in så har kommunen från hösten 2021 tillgång till det nationella inkomstregistret.  Detta betyder i praktiken att kommunen som stöd kan ta del av familjernas inkomster som meddelats till registret för fastställande av klientavgiften inom småbarnspedagogik.

Kommunen har rätt att granska era inkomstuppgifter i inkomstregistret om ni inte godkänt högsta avgiften. Från inkomstregistret får kommunen uppgifter om förvärvsinkomster och utbetalda förmåner såsom pensioner och övriga FPA förmåner.
Vårdnadshavarna skall dock alltid meddela, de uppgifter som inte erhålls via inkomstregistret, såsom underhållsbidrag, företagarens inkomstutredning eller kapitalinkomster (ex. hyres-, dividend- och skogsinkomster)

Klientavgifterna faktureras en gång per månad i efterskott.

Läs mera om klientavgifterna

Sekreterare för småbarnspedagogik: Margaretha Lampa, tel 06 7850 203
epost: dagvardskansliet@pedersore.fi
epost:margaretha.lampa@pedersore.fi

Avdelningen för utbildning och fostran i Pedersöre kommun