Flygfoto av Purmos skola/förskola

Purmo förskola

Lillbyvägen 205
68940 Lillby
Tel. (06)785 0542 eller 044-377 8991

purmo.forskola@pedersore.fi  

 

Kontaktuppgifter och personal 

Purmo förskola/daghem tel. 06-7850 542 eller 044-3778991 

Daghemsföreståndare/ lärare i förskolan Maria Enell, tel. 06-7850 542 eller 044-3778991 

Förskolan
Lärare i förskolan: Maria Enell
Barnskötare: Sonja Nilsson 

Kotten, tel 044 7557 610 (5-års grupp placerad i Purmo förskolas utrymmen)
Lärare inom småbarnspedagogik: Britt-Marie Stens
Barnskötare: Carola Östman

Fastighetsskötare