Flygfoto av Östensö skola/förskola

Östensö förskola

Skolvägen 44
68910 Bennäs
Tel. 044-5850 840

ostenso.forskola@pedersore.fi

Kontaktuppgifter och personal 

Östensö förskola tel: 044-5850 840

Tf. föreståndare för förskolan: Christina "Tina" Liljeström
tel: 040 7186 389
Förskolan, tel: 044 5850 840
Lärare i förskola: Ulrica Hansson
Barnskötare: Ida Björklund

Östensö skolas  eftis, tel: 0447333148
Eftisledare: Ida Björklund

Fastighetsskötare